—– OFERTA —–

Oferuję tłumaczenia pisemne uwierzytelnione i bez uwierzytelnienia
w zakresie języka niemieckiego w następujących dziedzinach:

administracja

decyzje urzędowe, decyzje administracyjne, akty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, zaświadczenia

motoryzacja

dokumenty samochodowe, karta pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży lub rachunek, prawo jazdy, uprawnienia

prawo

umowy, akty notarialne, zaświadczenia, odpisy, postanowienia sądowe, wyroki, korespondencja sądowa, opinie prawne

budownictwo

dokumentacja związana z nabyciem nieruchomości i realizacją inwestycji, decyzje urzędowe lub administracyjne, dokumentacje projektowe i wykonawcze, umowy i porozumienia, opinie i ekspertyzy

szkolnictwo

świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia z kursów lub szkoleń, uprawnienia, prawo wykonywania zawodu

ubezpieczenia

komunikacyjne, społeczne, emerytalne, rentowe: decyzje, informacje, umowy, ekspertyzy, opinie i zaświadczenia

medyczne

wypis ze szpitala, karta choroby, opinia, zaświadczenie  i zwolnienie lekarskie

gospodarka

umowy spółek, umowy i warunki handlowe, oferty, korespondencja handlowa

rachunkowość

sprawozdania roczne, badania bilansu, due dilligence

—– CENNIK —–

Ceny tłumaczeń są zależne od wielkości zlecenia, stopnia trudności tekstu i tematyki oraz terminu wykonania zlecenia.
Tłumaczenia ustne rozliczane są według stawki godzinowej, tłumaczenia pisemne wg strony obliczeniowej.
Dostarczanie tekstów do tłumaczenia oraz odbiór gotowych tłumaczeń: osobiście, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków wraz ze spacjami.
Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

• dodatkowy egzemplarz tłumaczenia – 20% wartości tłumaczenia
• zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym – 30% wartości tłumaczenia
• wykonanie tłumaczenia w dniu zlecenia – dodatkowo 30% – 50% wartości tłumaczenia
• sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia (uwierzytelnienie) – 50% wartości tłumaczenia
• tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii – dodatkowo 25% wartości tłumaczenia

Tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione)

Strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1500 znaków wraz ze spacjami.

—– O MNIE —–

MAŁGORZATA BAJKA

Jestem absolwentką Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie wieloletniej pracy zawodowej wykonywałam różnorodne tłumaczenia dla podmiotów gospodarczych, instytucji i urzędów oraz dla osób prywatnych.

Są to między innymi:

• akty notarialne – umowy spółek, nabycie nieruchomości
• sprawozdania roczne, badanie bilansu, due dilligence
• dokumentacje projektowe i wykonawcze
• ekspertyzy z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, zdrowotnych

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1153/06.

—– KONTAKT —–

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
MAŁGORZATA BAJKA

Adres: ul. Gwarecka 2B, 54-143 Wrocław (w salonie MDBaudio)
Biuro czynne: Pon. – Pt. w godzinach 10:00 – 18:00
Małgorzata Bajka – tel. kom. 501 241 627
E-mail: biuro@niemieckimdb.pl